Kladské pomezí

Kladské pomezí chystá pro své návštěvníky zážitkové léto 2018

03. 11. 2017

  • Kladské pomezí chystá pro své návštěvníky zážitkové léto 2018

Zástupci turistických atraktivit se chystají na Festival zážitků

Téměř tři desítky zástupců partnerů a provozovatelů turistických atraktivit se minulý týden sešlo v polském městě Svídnice. Po dva dny zde probíhalo školení v rámci nového česko-polského projektu Festival zážitků. S ním se budou návštěvníci moci setkávat v následujících třech letech v době letních prázdnin na české i polské straně Kladského pomezí.

Cílem školení bylo seznámit se s tvorbou zážitkového cestovního ruchu

Cílem školení bylo získání zkušeností při tvorbě zážitkového cestovního ruchu. Tvorba zážitků je hlavním pilířem, tohoto rozsáhlého projektu, který už dva roky připravuje destinační společnost Branka, o.p.s., jejím cílem je podpora cestovního ruchu v turistické oblasti Kladské pomezí v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Jedním z účastníků byl také pan Ondřej Daněk, správce zámku v Novém Městě nad Metují, který nám na otázku, jaké přínosy mělo školení z jeho pohledu, odpověděl: „Pro mne jakožto správce zámku Nové Město nad Metují, který je jedním z partnerů projektu, bylo toto dvoudenní školení velmi přínosné. Nejen, že jsem se dozvěděl, jaké zásady dodržet při plánovaní zážitkového programu pro turisty, ale zároveň mne prezentované příklady z praxe podnítily k novým nápadům. Ty vhodně doplní námi plánované zážitkové prohlídky v letních měsících 2018, které budou zaměřeny na osobnost zámeckého arch. Dušana Jurkoviče, jenž bude průvodce návštěvníků po netradičních místech zámeckého areálu.“

Na první ochutnávku se můžeme těšit v létě 2018

První „plody“ tohoto dlouholetého projektu budou moci návštěvníci „ochutnat“ už nadcházející letní sezonu 2018, kde se na přidanou hodnotu v podobě zážitku můžete kromě zámku Nové Město nad Metují těšit také do Muzea Bratří Čapků v Malých Svatoňovicích, Barunčiny školy v České Skalici, zámku v Adršpachu a do Náchoda. Pokud se rozhodnete vyrazit za polské hranice, zážitky pro vás budou připraveny v Muzeu hraček v lázních Kudova Zdroj, v Muzeu zápalek v Bystřici Kladské, dále pak na zámku Gorzanów, v radniční věži ve Svídnici a v rámci podzemní turistické trasy v Kladsku.

Více o projektu se dozvíte na našich webových stránkách a Facebooku Kladského pomezí, kde vám budeme postupně prozrazovat, co všechno se pro vás v letě 2018 chystá.  Název položky Název položky