Kladské pomezí

Zámek Nové Město nad Metují

Ohodnoťte tento objekt!
Nové Město nad Metují

Zámek Nové Město nad Metují tvoří jeden celek s náměstím

Zámek je sídlem rodu Bartoňů z Dobenína již od roku 1908. Dohromady s náměstím tvoří jeden architektonický celek. Kromě dvou prohlídkových okruhů je dějištěm pravidelných výstav i krátkodobých akcí (Zámecké trhy, festival U nás na zámku apod.) a samozřejmě i svateb.

Zámecké interiéry jsou pojaty v duchu renesance, baroka, art deca a secese

Poslední přestavba zámku proběhla v 1. pol. 20. století a byla svěřena vynikajícím architektům – Jurkovičovi a Janákovi. Zámek je ukázkou adaptace historického objektu na moderní bydlení a zároveň kvalitním příkladem spojení historické a novodobé výzdoby a zařízení. Na dnešní podobě části interiérů ve stylu secese a art deco se podíleli přední čeští umělci.

Projděte se krytým Jurkovičovým dřevěným mostem do zahrad

Na zámek navazuje rozlehlá zahrada propojená dřevěným krytým mostem. V ní naleznete oranžérii s ptactvem, terasovitou úpravu a také sochy trpaslíků barokního umělce M. B. Brauna.

Kontakty

Husovo náměstí 1201, 549 01 Nové Město nad Metují

Úvod