Kladské pomezí

Nové Město nad Metují

Ohodnoťte tento objekt!
Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují je nazývané „Českým Betlémem" a patří mezi klenoty renesančních českých měst.
Bylo založeno na skalnatém ostrohu obtékaném ze tří stran řekou Metují. Historické centrum - unikátní renesanční náměstí s podloubím, mázhausy starých domů, děkanský kostel, zámek, zámecká zahrada a opevnění - tvoří městskou památkovou rezervaci. Zajímavé akce i malebné okolí rozhodně stojí za návštěvu.
Úvod