Kladské pomezí

Městské muzeum v Jaroměři – národní kulturní památka Wenkeův dům

Ohodnoťte tento objekt!

OD 1. ŘÍJNA 2019 JE MĚSTSKÉ MUZEUM V JAROMĚŘI Z DŮVODU ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCE UZAVŘENO.


Facebook: https://www.facebook.com/Mestske.muzeum.v.Jaromeri/?ref=nf
Jaroměř

Poznejte tvorbu jednoho z největších architektů 20. století Josefa Gočára

Městské muzeum sídlí v tzv. Wenkeově domě, národní kulturní památce. Budova byla postavena v roce 1911 jako obchodní dům fy A. Wenke a syn podle návrhu architekta Josefa Gočára a patří mezi nejvýznamnější památky počátků české moderní architektury. Stálá expozice se věnuje historii domu a osobě a dílu Josefa Gočára. V galerijní expozici jsou vystavena díla významných umělců spjatých s Jaroměřskem, medailéra a sochaře Otakara Španiela, sochaře Josefa Wagnera a malíře Josefa Šímy.

Expozice je dále doplněna kvalitními proměnlivými výstavami.

Přírodní atraktivity v okolí

Kulturní a církevní památky v okolí

Muzea a galerie

Pevnosti

Kontakty

Husova 295, 551 01 Jaroměř
Úvod