Kladské pomezí

Ptačí park Josefovské louky

Josefov

Vydejte se do mokřadního světa Josefovských luk a prozkoumejte jedenáct zastavení zdejší naučné stezky!

Nedaleko od pevnosti Josefov, na loukách mezi Metují a Starou Metují, se rozkládá významná ornitologická oblast zvaná Ptačí park Josefovské louky.
Zdejší více jak sto let starý závlahový systém umožňuje regulovat hladinu spodní vody. Díky tomu jsou na loukách udržovány mokřady, které pomáhají k návratu mokřadních ptáků do dříve zaplavované oblasti v nivě Metuje.

O udržování rozlehlých luk se od roku 2018 starají divocí koně, kteří spásají zdejší křoviny a rostliny, a tím vytvářejí vhodné podmínky pro luční a mokřadní ptáky. V roce 2020 k nim přibyli také dva pratuři.

Na naučné stezce najdete informační tabule představující zdejší flóru a faunu, pozorovatelnu i odpočívadla.

On-line průvodce po parku najdete ZDE.

Přírodní atraktivity v okolí

Kulturní a církevní památky v okolí

Rozhledny a vyhlídková místa

Muzea a galerie

Pevnosti


Úvod